სს კრედო ბანკზე საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გაიცა
2017 წლის 20 მარტს, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, სს "კრედო ბანკზე" საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გასცა ...

კაპიტალ ბანკს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა
2016 წლის 14 ნომებერს, ჩვენს ერთ-ერთ კლიენტ ბანკს - სს "კაპიტალ ბანკს" საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განკარგულებით, გაუუქმდა ...

სს პროგრეს ბანკს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა

მიმდინარე წლის ოქტომბერში, ჩვენი ერთ-ერთი კლიენტი ბანკის - სს "პროგრეს ბანკის" აქციონერთა კრებამ მიიღო გადაწყვეტილება ...