მისია

მუდმივი ინოვაციური გადაწყვეტილებებით მარტივი, უსაფრთხო და მოხერხებული გადახდების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ემსახურება მომხმარებლებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნასა და განვითარებას.