რჩევები
 
როგორ უნდა მოვიქცეთ ბარათის დაკარგის შემთხვევაში?
 

ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში სასწრაფოდ უნდა მივმართოთ ბანკს და მოვითხოვოთ ბარათის დაბლოკვა. ამის განხორციელება შესაძლებელია რამოდენიმე გზით, კერძოდ:

 
რჩევები უსაფრთხო ინტერნეტ ვაჭრობისთვის
ინტერნეტ ვაჭრობა მოხერხებული, მარტივი და მეტწილად უსაფრთხოა, თუმცა თაღლითობებს მაინც აქვს ადგილი, განსაკუთრებით, როცა მომხმარებელს არ გააჩნია აუცილებელი ინფორმაცია. კიბერ-დამნაშავეთა მომატებული აქტივობა გამოწვეულია მომხმარებლების მხრიდან გაუთვითცნობიერებულობითა და ონლაინ მაღაზიების უსაფრთხოდ მოხმარების პრაქტიკული არცოდნით.
 
როგორ დავიცვათ ბარათის პინ-კოდი
დღესდღეისობით გამოცემულ ბარათებზე ჩიპის არსებობა მნიშვნელოვნად ამცირებს თაღლითობების რიცხვს, რადგან ჩიპიანი ბარათის კოპირება ან შეცვლა გაცილებით უფრო რთულია. მსგავსი ბარათის პინთან (პერსონალური იდენტიფიკაციის ნომერი) ერთად მოხმარება კი იძლევა საშუალებას უფრო ზუსტად დადგინდეს ბარათისა და მისი მფლობელის უტყუარობა. ძალზედ მნიშვნელოვანია თქვენი პინ-კოდის დაცვა, არავის გაანდოთ იგი. სწორად ამიტომ, არც ერთი ბანკი თუ ბარათის გამცემი არავითარ შემთხვევაში არ ითხოვს მას.