სიახლეების არქივი
21.03.2017 15.11.2016 20.10.2016
PIN By SMS სერვისის რეალიზაცია
22.07.2016
2016 წლის ივლისში სს „გაერთიანებულმა საფინანსო კორპორაციამ“ სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სასარგებლოდ შეასრულა “PIN By SMS” სერვისის დანერგვა. აღნიშნული სერვისის საშუალებით ბარათის მფლობელს მის მობილურ ტელეფონის ნომერზე PIN-ის აქტივაციის კოდი მოკლე ტექსტური შეტყობინების საშუალებით მიეწოდება. “PIN By SMS” მომსახურების დანერგვა უზრუნველყოფს ბარათის მფლობელებისთვის თანამედროვე, სწრაფი და უსაფრთხო მეთოდით PIN კოდის მიწოდებას.