სიახლეების არქივი
21.03.2017
15.11.2016
20.10.2016
კაპიტალ ბანკს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა
15.11.2016
2016 წლის 14 ნოემბერს, ჩვენს ერთ-ერთ კლიენტ ბანკს - სს "კაპიტალ ბანკს" საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განკარგულებით, გაუუქმდა საბანკო საქმიანობის ლიცენზია, რის გამოც ბანკი ლიკვიდაციის რეჟიმში გადავიდა.
ეროვნული ბანკის შეფასებით, ლიკვიდაციის პროცესში სრულად დაკმაყოფილდება კრედიტორთა, პირველ რიგში კი - დეპოზიტართა მოთხოვნები.