სიახლეების არქივი
21.03.2017 15.11.2016 20.10.2016
დროებითი ადმინისტრაციის დანიშვნა კავკასიის განვითარების ბანკში
19.08.2016
საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, 2016 წლის 18 აგვისტოს, აზერბაიჯანში, მშობელი ბანკის გარშემო განვითარებული პრობლემების გამო, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება სს “კავკასიის განვითარების ბანკი – საქართველო” – ში დროებითი ადმინისტრაციის დანიშვნის თაობაზე.