შედეგი. ყოველთვის

 სს გაერთიანებული საფინანსო კორპორაცია 
    ს/ნ 202175546 დავით აღმაშენებლის #154 (მწვანე  ოფისის შენობა) 
 თბილისი 0112, საქართველო helpdesk@ufc.ge +995 322 777 222
 www.ufc.ge

   საზედამხედველო ორგანო 

 საქართველოს ეროვნული ბანკი
   www.nbg.gov.ge

კონტაქტი
გაგზავნა