მენეჯმენტი

ვლადიმერ ასლამაზიშვილი 
გენერალური დირექტორი 

მას გააჩნია 16 წლიანი პროფესიული გამოცდილება საბანკო და საბარათე სისტემებში. კომპანიაში მუშაობს და მას ხელმძღვანელობს 2013 წლის მარტიდან.

 რევაზ კიკილაშვილი
ტექნიკური დირექტორი
 
მას გააჩნია 9 წლიანი პროფესიული გამოცდილება საბანკო და საბარათე სისტემებში. კომპანიაში მუშაობს 2007 წლიდან. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებას ხელმძღვანელობს 2014 წლის აგვისტოდან.
 
 თინათინ შიოლაშვილ
ოპერაციების მართვის დირექტორი 

მას გააჩნია 15 წლიანი პროფესიული გამოცდილება საბანკო და საბარათე სისტემებში. კომპანიაში მოღვაწეობს და საოპერაციო მიმართულებას ხელმძღვანელობს 2011 წლის ივლისიდან.