სერვისები

გაერთიანებული საფინანსო კორპორაცია (UFC) გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

 

 •   ბარათების პერსონალიზაცია
  • ლოკალური და საერთაშორისო ბარათები
   • VISA International
   • MasteCard Worldwide
   • UnionPay International
  • მაგნიტურ ზოლიანი
  • ჩიპური
  • უკონტაქტო
  • სტიკერი
  • NFC ტექნოლოგია (მობილური გადახდები)
  • ვირტუალური ბარათი
  • ბარათი ინდივიდუალური დიზაინით
  • ინსტანტ ბარათი (არაპერსონიფიცირებული/უსახელო)
 • ბარათების ემბოსირება
  • დიზაინის გარეშე
  • სასურველი დიზაინის დატანითი
  • პლასტიკური ბარათების უზრუნველყოფით 
 • ტრანზაქციების პროცესინგი
  • ტრანზაქციების წარმოება (Real Time Processing)
  • ტრანზაქციების მონიტორინგი
  • რევერსალის დამუშავება
  • კლირინგის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • ჩარჯბექების პროცესინგი 
 • დამატებითი ონლაინ სერვისები
  • ბარათების მფლობელების, მათი ბარათების და საბარათე ანგარიშების პარამეტრების მართვა და მათ შესახებ ინფორმაციის მიღება,  დროის რეალურ რეჟიმში
  • ნოტიფიკაციების მომსახურება (ბარათით შესრულებული ოპერაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ონლაინ რეჟიმში)
  • SMS სერვისი
 •  ელექტრონული კომერციის მხარდაჭერა 
  • მერჩანტისა (სავაჭრო ობიექტის) და  PSP მომსახურება 3D და non-3D ტექნოლოგიებით 
 •    რისკების მართვის სისტემა  (RMS) 
  • თაღლითური ოპერაციების პრევენცია და გამოვლენა იშუინგისა და ექვაირინგის სისტემებისათვის 
 •    ATM
  •  რეგისტრაცია და პროგრამული მხარდაჭერა
   • Cash Out
   • Cash In
   • Deposit envelope 
  • WebEx ტექნოლოგიური პლატფორმა - ბარათის მფლობელებისათვის სარეკლამო და ფინანსური შეთავაზებები
 •  ტერმილები
  •  ტერმინალის ტიპები
   • POS
   • MPOS
   • PIN PAD
   • ვირტუალური ტერმინალი
  • ტერმინალების რეგისტრაცია
  • ობიექტზე ინსტალაცია
  • ობიექტის პერსონალის ტრენინგი
  • ქსელის მართვა
  • ტერმინალის იჯარით გადაცემა
 •  რეპორტინგი
  • რეგულარული რეპორტების ფორმირება და ავტომატური მიწოდება
  • ერთჯერადი რეპორტების ფორმირება ინდივიდუალური მოთხოვნით
 • საერთაშორისო საგადახდო სისტემებში პროდუქტების და სერვისების სერტიფიცირების მხარდაჭერა
 • 24 საათიანი სატელეფონო მომსახურება - ქოლცენტრი
 • ბიზნეს კონსულტაცია და ტრენინგი