კლიენტები
     თიბისი ბანკი
http://tbcbank.ge/
    ვითიბი ბანკი
http://vtb.ge/

     ჰალიკ ბანკი
http://halykbank.ge/
    ბაზისბანკი
http://basisbank.ge/
       
     ფინკა ბანკი საქართველო
http://www.finca.ge/
       კრედო ბანკი
http://credo.ge/

  ზირაათ ბანკი
http://ziraat.com.tr/
  უნიქარდი
http://unicard.ge/
   ფეიუნიქარდი

                ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია
http://www.wissol.ge/
       ინტელექსპრესი
http://ge.intelexpress.net/
      
        სვის კაპიტალი
http://swisscapital.ge/

  ემ ბი სი
https://mbc.com.ge/ 
   აჭარა ფეი
https://www.adjarapay.com/
    ფასტ ფეი
https://www.fastpay.ge/
   ნეოლეთი
https://neollet.com/
   უნიფეი
https://www.unipay.com/
   ენ ბი სი
https://nbc.ge/
   მანიქო
https://moneyqo.ge/
   ტრანზაქციული სისტემები
https://tr-sys.com/