პარტნიორები

  ტიეტო ლატვია
http://www.tieto.com/ 
  ტრასტვეივი
https://trustwave.com/
  ინპასი
http://inpas.ru/
  გამა-ქარდი
http://gammacard.ru/
  ქარდჰოლი
http://cardhall.ru/
  პრონიტი
http://pronit.ru/
  ბი-ეს-ეს-სი
http://bssc.ge/
  იუ-ჯი-თი
http://ugt.ge/